ORLEN Design System

ORLEN Design System to zbiór zasad, przykładów i materiałów służących do projektowania i wdrażania stron internetowych w PKN ORLEN. W celu zachowania spójnego doświadczenia użytkowników zarówno aktualne jak i przyszłe strony internetowe PKN ORLEN powinny się opierać na regułach Design Systemu.

Fundamenty

Design System oferuje narzędzia ułatwiające tworzenie i implementacje projektów interfejsu użytkownika. Korzystając z tych narzędzi należy pamiętać o fundamentalnych założeniach, na któtych oprarty jest ORLEN Design System – interfejs powinen być czytelny, użyteczny, dostępny i reprezentacyjny. Te zalożenia powinny być uwzględniane również przy przyszłym rozwoju Design Systemu.

pictogram

Czytelność

Czytelny interfejs uzytkownika to taki interfejs który jest zrozumiały dla końcowego odbiorcy. Strona internetowa która jest logicznie ustrukturyzowana i nie zawiera zbędnych informacji jest nie tylko bardziej funkcjonalna ale również bardziej estetyczna.

pictogram

Użyteczność

Tworzenie interfejsu powinno zaczynać się od zrozumienia potrzeb i oczekiwań użytkowników. Użyteczny interfejs pozwala użytkownikom w łatwy sposób zrealizować ich cele. Należy weryfikować użyteczności strony z użytkownikami w trakcie projektowania oraz po implementacji.

pictogram

Dostępność

Tworząc intefejs dostępny dla osób z niepełnosprawnościami sprawiamy, że staje się on bardziej przyjazny dla wszystkich. Powstające strony internetowe PKN ORLEN powinny spełniać przyjęte kryteria dostępnośći (WCAG 2.1 AA) zarówno na poziomie projektu graficznego jak i kodu strony.

pictogram

Reprezentacyjność

Strony PKN ORLEN są wizytówką marki w Internecie, dla tego ważne jest utrzymanie wysokiej jakości umieszczanych materiałów i przestrzeganie dobrych praktyk składu. Na wysoką jakość składa się zarówno dobrze przygotowany projekt jak i implementacja wolna od błędów technicznych.

Dla kogo jest ORLEN Design System?

ORLEN Design System jest przeznaczony dla redkatorów, projektantów i programistów, którzy zajmują się tworzeniem i rozwojem stron internetowych PKN ORLEN. Design System zawiera informacje i materiały przydatne w pracy nad stronami internetowymi – pliki graficzne, elementy kodu, opisy dobrych i złych praktyk składu oraz przykłady gotowych rozwiązań graficznych.

Pytania i propozycje dotyczące Design Systemu i udostępnionych w na tej stronie materiałów należy kierować na adres: designsystem@orlen.pl

Materiały do pobrania